Niebieska Sprężynka - Terapia Dzieci i Młodzieży

Trening mentalny

Jak wspierać młodego człowieka by wyrósł na wolną, samoświadomą osobę i prowadził szczęśliwe życie? Jak najskuteczniej wpierać dzieci i młodzież w rozwoju swojego potencjału? W jaki sposób dorosły mógłby ułatwić im drogę do osiągnięcia sukcesu w sporcie?

Dzieci i młodzież potrzebują skutecznych i prostych systemów, które będą wspierały i rozwijały ich potencjał, zapewniając przy tym stabilność i bezpieczeństwo.

Odpowiedzią jest trening mentalny. Wszystkimi naszymi działaniami steruje umysł, dlatego ważne jest, aby wzmacniać dzieci psychicznie i wyposażyć je w narzędzia, które pomogą w osiągnięciu i utrzymaniu optymalnego stanu umysłu. W treningu mentalnym wykorzystuje się ćwiczenia i techniki, dzięki którym dziecko przyswaja nowe, pozytywne wzorce myślenia i zachowania poprzez zabawę. Trening mentalny to również nowoczesne narzędzia i techniki (m.in. Biofeedback), które pozwalają udoskonalać pracę mózgu. Zagadki wzmacniają myślenie strategiczne, a wytrwała praca nad jednym zadaniem podnosi poziom koncentracji. Przeżywanie sukcesu podczas wykonywania trudnych zadań wpływa na wiarę w siebie. Dziecko podczas treningów podwyższa poziom świadomości, co pozwala lepiej radzić sobie ze zdenerwowaniem i presją. Trening mentalny podtrzymuje wysoki poziom motywacji i pozwala formułować  i wyznaczać cel. Natomiast jego wizualizacja umożliwia dokładną obserwację i analizę przebiegu ruchu, co poprawia technikę młodego sportowca.

Trening Mentalny Niebieska Sprężynka - Terapia Dzieci i Młodzieży
Trening mentalny dedykujemy:

  • Sportowcom, dzieciom uprawiającym sport, które chcą poprawić swoją motywację
  • Dzieciom mających trudności z przegrywaniem,  często odczuwających porażkę
  • dzieciom mających trudności z kontrolą własnych emocji
  • Dzieciom reagujących impulsywnie
  • Dzieciom przeżywających długotrwały stres
  • Dzieciom  z niskim poczuciem własnej wartości

Cennik

Trening mentalny:

120 zł / 60 min