Niebieska Sprężynka - Terapia Dzieci i Młodzieży

Biofeedback

Metoda biofeedback HRVEEG opiera się na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. Jest to bezpieczna metoda, a jej działanie można porównać do lustra. Tak jak lustro pozwala obserwować i korygować sylwetkę, tak HRV i EEG pozwala analizować aktywność mózgu i serca człowieka.

EEG-Biofeedback dzięki elektrodom pozwala na odczyt aktualnego stanu bioelektrycznej aktywności mózgu, a wyniki widoczne są w postaci fal mózgowych. Treningi EEG-Biofeedback poprzez gry i filmy pozwalają jednocześnie na wygaszenie aktywności wysokich fal mózgowych oraz wzmocnienie tych, których jest zbyt mało.

HRV-Biofeedback odczytuje bieżącą fizjologiczną aktywność serca. W treningach HRV-Biofeedback bardzo ważną rolę odgrywają wizualizację sytuacji nieprzyjemnych (presja, stres), neutralnych (analiza celu) i pozytywnych (wygrana), a częsta ekspozycja pozwala nabyć i rozwijać nawyki zachowań w ekstremalnych i kryzysowych sytuacjach.

Biofeedback Niebieska Sprężynka - Terapia Dzieci i Młodzieży

Trening metodą Biofeedback zalecany jest zarówno osobom zdrowym, które chcą poprawić efektywność w różnych dziedzinach swego życia, jak i w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń. Terapię EEG-Biofeedback w naszej placówce kierujemy przede wszystkim do dzieci, młodzieży i dorosłych z:

 • ADHD i ADD
 • specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii)
 • problemami koncentracji uwagi
 • nadmierną agresją
 • zaburzeniami mowy (np. problem jąkania)
 • tremą i nadwrażliwością
 • sportowcom
 • zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego
 • z zaburzeniami nastroju
 • z zaburzeniami snu
 • po urazach głowy
 • doświadczających stanu paniki i lęku

Cennik

Biofeedback:

60 zł / 30 min