Niebieska Sprężynka - Terapia Dzieci i Młodzieży

Integracja Sensoryczna

Diagnoza i terapia

Terapia integracji sensorycznej ma na celu integrowanie wrażeń płynących ze wszystkich zmysłów naszego ciała.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą zakłócać ogólny emocjonalny oraz często społeczny rozwój dziecka, jak również, zdolności dziecka do uczestniczenia w adekwatnych do jego wieku formach aktywności. Zbyt intensywne lub osłabione odczuwanie bodźców sensorycznych może być przyczyną wielu trudnych, często niezrozumiałych zachowań dzieci.

Jak można rozpoznać problemy z przetwarzaniem sensorycznym u własnego dziecka?

Jeżeli któreś z poniższych zachowań często powtarza się lub wydaje się Państwu charakterystyczne w odniesieniu do własnego dziecka, zapraszamy do skontaktowania się z terapeutą.

Symptomy, które mogą świadczyć o problemach z prawidłowym przetwarzaniem bodźców sensorycznych:

 • nadmierna ruchliwość dziecka
 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe
 • trudności z koncentracją uwagi
 • trudności z akceptowaniem niektórych faktur, ubrań, dotyku
 • poszukiwanie mocnego docisku
 • częste kręcenie się, huśtanie, kołysanie
 • problemy grafomotoryczne (brzydkie pismo, niechęć do pisania, kolorowania)
 • krótki czas utrzymywania równowagi
 • niezgrabność ruchowa
 • słabe czucie własnego ciała
 • trudności z przetwarzaniem bodźców dźwiękowych, wzrokowych, zapachowych, smakowych
 • nietolerowanie głośnych dźwięków
 • większa rozpraszalność dziecka w pomieszczeniach i sytuacjach natężonego źródła dźwięku
 • poszukiwanie intensywnego źródła światła
 • unikanie lub domaganie się określonych potraw
 • poszukiwanie lub unikanie intensywnych zapachów
 • zachowania autostymulujące  lub autoagresywne
 • opóźniony rozwój ruchowy, mowy
 • problemy ze słuchem, rozumieniem poleceń
 • trudności z wysiedzeniem w ławce, na krześle
 • częste wiercenie się w pozycji siedzącej, spadanie z krzesła

Terapia integracji sensorycznej poprzedzona jest diagnozą oraz określeniem częstotliwości spotkań. W trakcie terapii dziecko i rodzice otrzymują zalecenia do wykonywania w warunkach domowych.

Cennik

Konsultacja:
200-300 zł
(1-2 spotkania w zależności od potrzeb)

Diagnoza procesów integracji sensorycznej:
500 zł
– wywiad z Rodzicem (60 min)
– 2-3 spotkania z dzieckiem (60 min)
– omówienie diagnozy (60 min)

Terapia:
130 zł / 60 min