Niebieska Sprężynka - Terapia Dzieci i Młodzieży

Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza ma na celu określenie stopnia przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole. W trakcie spotkań oceniane jest myślenie przyczynowo-skutkowe, myślenie abstrakcyjne, umiejętność dedukcji i wyciągania wniosków, zdolność do kategoryzowania i uogólniania, analiza i synteza, przygotowanie do nauki czytania, percepcja wzrokowa, ogólna sprawność grafomotoryczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, lateralizacja, koncentracja uwagi, motywacja do wykonywania zadań, dojrzałość emocjonalna oraz rozwój społeczny.

Dlaczego warto zbadać gotowość szkolną?

Diagnoza pozwala określić mocne strony dziecka, ujawnia jego zdolności i talenty oraz pomaga zareagować w sytuacji pojawiających się pierwszych oznak nieprzygotowania do podjęcia nauki w szkole.

Kiedy powinniśmy pomyśleć o wykonaniu diagnozy gotowości szkolnej?

  • Rodzic niepokoi się, czy dziecko poradzi sobie w szkole
  • zauważamy, że nasze dziecko odmawia brania udziału w niektórych zajęciach przedszkolnych (np. nie lubi rysować, nie chce brać udziału w zajęciach grupowych, odmawia udziału w zajęciach sportowych)
  • dziecko bywa rozchwiane emocjonalnie , nie radzi sobie z własnymi emocjami, bywa rozdrażnione, płaczliwe, ma trudności z uspokojeniem się
  • dziecko jest  nadpobudliwe lub ma trudności z koncentracją uwagi
  • dziecko odmawia chodzenia do przedszkola – nie lubi osób przebywających w przedszkolu, skarży się na brak przyjaciół, ma poczucie, że nikt go nie lubi
  • dziecko negatywnie reaguje na wspomnienie o szkole
  • dziecko ma trudności w nawiązywaniu relacji społecznych
  • dziecko rzadko uczęszczało do przedszkola
  • pojawiają się informacje z przedszkola, że dziecko może nie poradzić sobie w szkole

Cennik

Diagnoza gotowości szkolnej:

300 zł / 3 spotkania